Um

Seifer vinnur að því að hanna og þróa íþróttabúnað sem mælir og safnar gögnum varðandi höfuðhögg. Þessar upplýsingar verður hægt að nýta í viðeigandi bataferli ef leikmaður fær heilahristing í miðjum leik, svo minni líkur eru á að um langvarandi afleiðingar er að ræða.

About

Seifer is working on designing and developing sports equipment that measures and collects data regarding head injuries. This information can be used in a suitable recovery process if a player has a concussion in the middle of a game. This will reduce the risk of having any long-term consequences.

Búnaður

SEIFER búnaðurinn vinnur að gagna- og upplýsingasöfnun höfuðhögga íþróttafólks. Með meiri þekkingu á höfuðhögginu sjálfu geta sérfræðingar metið betur afleiðingar höggsins og bætt þannig bataferli íþróttafólks. Nú til dags eru höfuðhögg og heilahristingar vangreindir og veldur því að heisla íþróttaiðkenda er í hættu. Búnaðurinn inniheldur hröðunarnema sem eru færir að mæla meðal annars höggkraft, hröðun og horntíðni höfuðhöggsins. Nemunum væri þá komið fyrir í höfuðband, munnverði eða hjálmi íþróttaiðkenda.

Equipment

The SEIFER equipment collects data and information from athletes' head injuries. With more knowledge of the head injury itself experts can better assess the consequences of the impact and thus improve the recovery process of athletes. Nowadays, head trauma and concussions are undiagnosed and endanger the health of athletes. The device contains accelerometer that is capable of measuring, among other things, impact force, acceleration and angular frequency of the blow to the head. The sensors would then be placed on the headband, mouth guard or helmet of athletes.